Adverteren

de Kantlijn tarievenkaart advertenties

 

Magazine
De Kantlijn is een vrijwilligersproject
ondersteund door

Haveka BV
de grafische partner

Magazine formaat 17×24 cm
Omslag full color
Binnenwerk full color

Verspreiding

Oplage 9500 exemplaren
Verschijning 11x per jaar
maandelijks m.u.v. augustus
Verspreiding huis aan huis
Regio Alblasserdam-Kinderdijk

Redactie de Kantlijn

Postbus 40, 2950 AA Alblasserdam
Telefoon: 078 888 04 42

E-mail: redactie@dekantlijn.nl

Website: www.dekantlijn.nl

Advertentiecontact

E-mail: advertentie@dekantlijn.nl

Tarievenkaart

De versterking van je reclamecampagne

Beleven, inspireren, informeren

Herhaling van reclame is krachtig in combinatie met de juiste informatie, herkenning en beleving, oftewel emotie. Laat de lezer zien wie er achter uw onderneming en de daarbij behorende diensten of producten schuil gaat. Het aanbieden van de juiste informatie is de sleutel die lezers aan ondenemers verbindt.

Adverteren in de Kantlijn

De Kantlijn biedt verschillende mogelijkheden van adverteren aan. Regelmatig adverteren op een pagina, waarvan de redactionele inhoud aanslaat bij uw doelgroep en het plaatsen van commercial story’s met relevante informatie voor je doelgroep zorgt voor een optimaal bereik. Hierin kunnen ook combinaties gemaakt worden om content marketing optimaal in te zetten.

De versterking van je reclamecampagne!

Bij vrijwel iedereen is het besef ontstaan dat de nieuwe media niet meer weg te denken zijn uit onze maatschappij. Moet u dan voortaan kiezen voor het inzetten van de nieuwe media in plaats van traditionele media? Het antwoord is simpelweg ‘nee’. Het is geen vervanging van de televisie, radio en kranten, maar een aanvulling erop of zelfs een versterking. Uiteindelijk is het vraagstuk niet: moeten we gebruik maken van nieuwe óf traditionele media? De vraag is: hoe maken we effectief gebruik van de, ons allen tot beschikking staande huidige media?

De Kantlijn kan hierin uw partner zijn!

De Kantlijn voorziet in de lokale behoefte van lezers die wekelijkse en dagelijkse kranten soms als ‘oud nieuws’ ervaren, omdat het online vaak al beschikbaar is gesteld of voor diegenen die de nieuwe media te snel vinden gaan, met te weinig diepgang. Inwoners zijn geïnteresseerd in lokale human interest artikelen, oftewel ‘feel-good’ verhalen over dorpsbewoners en lokale ondernemingen, geschreven voor en door deze doelgroepen zelf. Het is veelal tijdloze informatie met vooral een positieve en persoonlijke toonzetting. Door de lokale invulling van de Kantlijn hebben commercial story’s en advertenties een langere doorlooptijd. De edities liggen langer op tafel, kunnen overal gelezen worden en worden vaak ook doorgegeven tot buiten de regio van de lokale editie. Als u daarbij bedenkt, dat de rol van de traditionele media in het aankoop- en oriëntatieproces van de potentiële of bestaande klant groot zal blijven, mag de Kantlijn zeker niet ontbreken in uw marketing- en communicatiemix.

Aanlevering materiaal

  • Materialen voor een advertentie en/of commercial story: logo, tekst, afbeeldingen óf uw kant en klare advertentie in pdf, dienen digitaal in een bruikbare resolutie (bij voorkeur 300 dpi) aangeleverd te worden voor het verstrijken van de deadline.
  • De advertenties op het omslag worden in CMYK aflopend geplaatst, de advertenties in het binnenwerk worden in kleur in een kader geplaatst.
  • Voor uw commercial story en/of het maken van foto’s kunnen we u, indien gewenst, verbinden aan een professionele tekstschrijver en/of fotograaf voor een afgesproken Kantlijntarief.
  • U ontvangt van de opgemaakte advertentie en/of commercial story altijd een digitale proef ter goedkeuring, voorafgaand aan de plaatsing.
  • Alles wordt opgemaakt passend bij of in de stijl van de Kantlijn

Voorwaarden

  • Advertenties die gratis zijn opgemaakt door de Kantlijn, zijn bestemd voor plaatsing in de Kantlijn. Wilt u (of gebruikt u) de advertentie voor plaatsing in andere media, dan wordt daar € 40,00 voor in rekening gebracht.
  • Alle op deze kaart vermelde tarieven zijn per plaatsing, exclusief BTW, geldig vanaf 01-07-2016 en vervangen alle voorgaande tarieven. Tussentijdse wijzigingen voorbehouden.
  • Alle overeenkomsten met de Kantlijn komen tot stand op basis van de algemene voorwaarden. Aanvragen digitaal/papieren exemplaar: redactie@dekantlijn.nl

 

Feiten en Cijfers

Verspreiding

De Kantlijn verschijnt 11 keer per jaar. Van elke editie worden 9500 exemplaren verspreid in Alblasserdam en Kinderdijk onder huishoudens, gevestigde ondernemers, stichtingen en verenigingen.

De lezer

Van de Nederlandse bevolking leest 88% tijdschriften en magazines, waarvan 81% zowel de digitale als papieren versie. Gemiddeld leest een persoon 31 soorten tijdschriften en magazines per jaar.

Bij het lezen van een tijdschrift of magazine komt de lezer voor 65% in aanraking met nieuwe indrukken. De lezer heeft gemiddeld 3 dagen nodig om een magazine te lezen en bladert het 3,1 keer door.

Van deze lezers vindt 47% de advertenties nuttig wanneer ze aanslaan bij de doelgroep van het tijdschrift of magazine. Informatieve advertorials wordt door de lezer niet ervaren als advertenties, maar als prettige informatie.

Bron: Cijfers van KvK en CBS, voor de meest actuele cijfers verwijzen wij u naar deze websites.